Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas attīstības veicināšana

Rīgas dome apstiprināja Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Lokālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 17.06.2014. lēmumu Nr.1263 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu.”

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Zaķusalas ziemeļu daļas perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības statusam.

Lokālplānojuma ierosinātājs ir SIA “Biznesa Centrs Zaķusala”. Lokālplānojuma risinājumu pamatā ir iecere daudzfunkcionālā biznesa centra izveidei, pabeidzot Zaķusalas augstbūvju kompleksa apbūves kompozīciju sākotnēji iecerētajā apbūves augstumā un apjomā saskaņā ar 1980.gadā izstrādāto, apstiprināto un daļēji realizēto TV un radio kompleksa projektu.

Lokālplānojuma risinājumi paredz veicināt apstādījumu un dabas teritoriju labiekārtošanu, ūdens un krastmalu izmantošanu rekreācijai un publiskās ārtelpas attīstību, t.sk. Zaķusalas parka izveidi. Lokālplānojuma teritorijas platība ir 32, 2 ha. Veicot vizuālās ietekmes novērtējumu, tika analizēts Zaķusalas augstbūvju kompleksa apbūves kompozīcijas pilsētbūvnieciskais tēls, respektējot Vecrīgas panorāmas uztveres zonas un skatu punktus.

(Vizualizācijām ir tikai informatīvs raksturs).

0 Patīk
5214 Skatīts

2 komentāri

 • Anita2017. gada 18. augusts plkst. 10:48

  Sveiki! Kādā veidā un līdz kuram datumam varēs piedalīties publiskajā apspriešanā? Kur iespējams saņemt papildu informāciju par plānotajiem risinājumiem?

  • RDPAD2017. gada 22. augusts plkst. 16:17

   Labdien!
   Apspriešanu plānots uzsākt septembra sākumā, savukārt visa ar publisko apspriešanu saistītā informācija tiks publicēta mūsu mājaslapā augusta beigās. Sekojiet līdzi aktuālākajai informācijai mūsu mājaslapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”. Paldies.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts