Turpinās Rīgas jaunās attīstības programmas izstrāde

Turpinot Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam izstrādi, 6. un 7. augustā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti organizēja ekspertu diskusijas par dokumenta stratēģiskās daļas projektu.

Pasākumos valsts, pašvaldību, kā arī nevalstiska sektora eksperti diskutēja par iepriekš darba grupās definētajiem attīstības virzieniem jeb prioritātēm:

  • Ērta un videi draudzīga pārvietošanās pilsētā.
  • Dzīves kvalitāti veicinoša pilsētvide.
  • Laba vides kvalitāte un noturīga pilsētas ekosistēma klimata pārmaiņu mazināšanai.
  • Kvalitatīva un pieejama izglītība.
  • Daudzveidīgu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība.
  • Mūsdienīga un atvērta pilsētas pārvaldība.
  • Veselīga un sociāli atbalstoša pilsēta.
  • Konkurētspējīga pilsēta ar inovatīvu ekonomiku.
  • Daudzveidīga un autentiska kultūrvide.

Departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes vadītājs Guntars Ruskuls:

Esam gandarīti, ka Rīgas Attīstības programmas stratēģiskās daļas apspriešanai tika izrādīta liela interese. Izvēlētais stratēģiskais virziens ir akceptēts – izvirzītās deviņas prioritātes tika atbalstītas un  ir saņemti ieteikumi to uzlabošanai. Aktuālākās tēmas diskusijās bija: uzņēmējdarbība, sabiedrības iesaiste, atvērta pārvaldība, t.sk. kapitālsabiedrību darbs un pašvaldības lēmumu caurskatāmība. Saņemts arī apjomīgs komentāru un ieteikumu daudzums, kas līdz septembra beigām tiks izvērtēts, lai pilnveidotu Attīstības programmas redakciju. Rudenī darbs turpināsies pie rīcību un investīciju plānu izstrādes.”

Rīgas attīstības programma 2021.−2027. gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks galvaspilsētā prioritāri risināmos jautājumus turpmākajos septiņos gados, kā arī koordinēs pašvaldības iestāžu darbu stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Darbs pie jaunās attīstības programmas sākās 2018. gadā. Šajā laikā analizētas pilsētas attīstības tendences un novērtēta līdzšinējā politika, apzināti un analizēti starptautiskie un nacionālie plānošanas dokumenti, veiktas plašas konsultācijas ar pašvaldības iestādēm, kā arī apzināts nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu viedoklis. 2019. gada nogalē definētas deviņas attīstības prioritātes, un kopš tā laika darba grupas strādājušas pie to satura detalizēšanas. Līdz šim jaunās attīstības programmas veidošanā iesaistījušies aptuveni 2800 personas, t.sk. gan iedzīvotāji, gan nozaru eksperti.

Attīstības programmas sagatavošana turpināsies, izstrādājot konkrētus projektus un rīcības. Publiskajai apspriešanai Rīgas attīstības programmas 2021.−2027. gadam 1. redakciju plānots nodot 2021. gada 1. ceturksnī.

Pašlaik Rīgas pilsētā ir spēkā Attīstības programma 2014.−2020. gadam.

1 Patīk
483 Skatīts

Komentēt

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts