Tiek pētīti efektīvākie risinājumi Ziemeļu koridora īstenošanai

Rīgas Ziemeļu transporta koridors tiks prezentēts lielākajā Centrālās un Austrumeiropas valstu konferencē par publisko un privāto partnerību, kas 21.-22.oktobrī notiek Vīnē, Austrijā (6th Annual PPP in CEE and SEE Conference „Re-Establishing Synergies”). Konferences mērķis ir apspriest publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanu apstākļos, kad reģiona valstis sāk atgūties no ekonomiskās krīzes.

Konferences laikā tiks diskutēts par labākajiem praktiskajiem publiskās un privātās partnerības piemēriem un īstenošanas mehānismiem, realizējot sarežģītus infrastruktūras objektus, tai skaitā pārrunājot pieredzi, kas gūta attīstot Ziemeļu koridora projektu.

Konferences galvenās tēmas: publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu sagatavošana un pielāgošana atbilstoši patreizējiem PPP tirgus nosacījumiem, jaunas tendences projektu finansēšanā, priekšnosacījumi konkurētspējīgu – inovatīvu un elastīgu PPP projektu izstrādei, jaunas PPP projektu īstenošanas tendences Centrālās un Austrumeiropas reģionos.

Iepriekšējo 2 gadu laikā PPP konferenču ietvaros iegūta aktuālākā informācija par PPP projektu īstenošanas pieredzi dažādās Dienvidu un Austrumeiropas valstīs, nodibināti nozīmīgi kontakti, kuri tiek uzturēti un attīstīti, regulāri informējot potenciālos partnerus par Ziemeļu koridora projekta attīstības gaitu. Vairāki potenciālie partneri, ar kuriem kontakti tika nodibināti šo PPP konferenču ietvaros, ir jau apmeklējuši Latviju ar mērķi tuvāk iepazīties ar Ziemeļu koridora projektu un tā sagatavošanas procesu.

Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta realizāciju bija plānots uzsākt kā PPP projektu jau līdz 2012.gada beigām. Taču ekonomiskā un finanšu krīze ir būtiski ietekmējusi PPP projektu īstenošanu visās Eiropas reģiona valstīs, t.sk. Latvijā. Šobrīd citās Eiropas valstīs kā viens no izplatītākajiem risinājumiem augstas prioritātes PPP projektu īstenošanai ekonomiskās krīzes apstākļos, ir projektu realizēšana pa daļām – pa būvniecības kārtām, ģeogrāfiski sadalot atsevišķos apakšprojektos vai kā citādi samazinot projekta apjomu. Arī Ziemeļu transporta koridora gadījumā šobrīd tiek izstrādāts atsevišķs Starta projekts, kas ietvertu Ziemeļu koridora 1.posma īstenošanu no Gustava Zemgala gatves līdz Siguldas šosejai, piemērojot vienkāršotus projekta tehniskos risinājumus (samazināts joslu skaits, vienlīmeņa krustojumi), ko tālākā nākotnē būs iespējams salīdzinoši vienkārši pilnveidot.

Starta projekta tūlītējas realizācijas gadījumā būtu iespējams pretendēt uz būtisku (>50%) ES finansējumu jau esošā ES budžeta plānošanas perioda ietvaros (līdz 2013.gadam), tādējādi atvieglojot Ziemeļu koridora projekta attīstību un finansēšanas iespējas nākotnē.

Ar ES atbalstu Ziemeļu koridora projekta sagatavošana uzsākta 2007. gadā. Ziemeļu transporta koridors ir lielākais infrastruktūras objekts Baltijas valstīs pēdējo 30 gadu laikā. Tā īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts ērts ātrsatiksmes autoceļš, kas šķērsos Rīgu rietumu – austrumu virzienā, neskarot pilsētas vēsturisko centru un izveidojot  Rīgas  apvedceļa ziemeļu daļu. Paredzēts, ka trase pieslēgsies pilsētas infrastruktūrai ar 12 jauniem daudzlīmeņu krustojumiem. Ziemeļu koridora plānotais garums ir aptuveni 30km.

Papildus informācija par visu Ziemeļu transporta koridora projektu – www.ziemelukoridors.lv .

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja

0 Patīk
1132 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts