Sākas jaunā Rīgas teritorijas plānojuma publiskā apspriešana

Rīgas dome ir pieņēmusi lēmumu nodot publiskajai apspriešanai jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakciju. Publiskā apspriešana sāksies 2018. gada 9. janvārī un turpināsies līdz 8. februārim. Vienlaikus norisināsies RTP2030 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

Rīgas teritorijas plānojums ir pilsētas ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Dokumenta izstrāde tika uzsākta 2012. gadā un pēc RTP2030 apstiprināšanas tā darbības periods būs no 2019. gada līdz 2030. gadam.

Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata apspriešanas sanāksme paredzēta 2018. gada 23. janvārī plkst. 17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, Rīgā.

Aicinām visus interesentus aktīvi iesaistīties publiskās apspriešanas norisē – iepazīties ar RTP2030 redakciju un SIVN Vides pārskatu, konsultēties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistiem un sniegt savus priekšlikumus un komentārus par RTP2030 risinājumiem.

Plānošanas dokumenti publiskās apspriešanas laikā būs pieejami:

Rakstiski priekšlikumus par RTP2030 redakciju un SIVN Vides pārskata projektu līdz 2018. gada 8. februārim varēs iesniegt:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9020
  • sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (pasta zīmogs 08.02.2018.);
  • klātienē jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Lēmumu par RTP2030 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai Rīgas dome pieņēma 2017. gada 15. decembra sēdē. Vienlaikus Rīgas dome apstiprināja 11 tematiskos plānojumus, kuri tika sagatavoti Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros. 11 tematiskajos plānojumos detalizēti aplūkoti dažādi pilsētbūvnieciski jautājumi, un tie veido teritorijas plānojuma konceptuālo daļu.

1 Patīk
7212 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts