Sabiedrības iesaiste Rīgas vēsturiskā centra plānošanas procesā

Rīgas vēsturiskā centra jaunajā plānošanas procesā nozīmīga vieta paredzēta dialogam ar ieinteresētajiem iedzīvotājiem un sabiedrības grupu pārstāvjiem, tāpēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments rīko nākamo sabiedrības iesaistīšanās pasākumu – tematiska diskusija par to, kā veidot dzīvi un vidi pilsētas centrā patīkamāku un ērtāku, pievēršoties centra apkaimēm un mazākām to daļām, jeb tuvienēm un pilsētvides kvalitātei.

Tikšanās ar interesentiem notiks 4.decembrī laikā no plkst.18:00-20:00 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas aktu zāle, Bruņinieku ielā 24A.

Departaments sniegs informāciju par 2018.gadā paveikto un līdzšinējos pētījumos saņemtajiem priekšlikumiem. Diskusijā pārrunāsim Rīgas vēsturiskā centra teritorijas attīstības dažādus aspektus iedzīvotāju vērtējumā, uzklausīsim idejas un ieteikumus:

  • Kā veidot vidi pilsētas centrā patīkamāku un ērtāku dzīvošanai; kas ir kvalitatīva publiskā ārtelpa; kāpēc mums patīk dzīvot centrā un kas katram jādara, lai dzīve pilsētas centrā kļūtu labāka un piesaistītu arvien jaunus iedzīvotājus;
  • Kuras vietas un kāpēc veido mūsu piederības sajūtu zināmai pilsētas daļai, kā tās padarīt vēl pievilcīgākas;
  • Aktuālākie problēmjautājumi, kas skar un interesē vēsturiskā centra apkaimju iedzīvotājus un kuru risināšana iespējama teritorijas plānojumu izstrādes un īstenošanas ietvaros;
  • Kā veicināt kultūrvēsturisko vērtību izpratni un atpazīstamību, sekmējot to saglabāšanu un aizsardzību;
  • Runāsim par vēsturiskā centra nākotnes izaicinājumiem un iespējām, kā arī par sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveidošanu.

Jau iepriekš ziņots, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šī gada laikā organizē īpašu pasākumu programmu, lai sniegtu aktuālo informāciju un iesaistītu iedzīvotājus attīstības plānošanas aktivitātēs Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. 12.-14.jūnijā notika trīs praktiskie sabiedrības iesaistīšanās pasākumi dažādās vēsturiskā centra apkaimēs, bet 17.oktobrī notika “apkaimju gida” formāta pasākums un tam sekojoša tematiska diskusija par Lielo kapu un to tuvākās apkārtnes attīstību. Starplaikos notika vairākas iesaistīto institūciju pārstāvju, ekspertu un ieinteresēto nevalstisko organizāciju tikšanās par mājokļu attīstības u.c. jautājumiem.

Jauna plānošanas dokumenta izstrādi Rīgas vēsturiskajam centram atbilstoši tā saglabāšanas un aizsardzības likuma grozījumiem un aktuālajām attīstības tendencēm iecerēts uzsākt pēc jaunā Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanas. Plānošanas process uzsākas ar triju tematisko plānojumu izstrādi, kuros izskata publiskās ārtelpas, mājokļu attīstības un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības jautājumus.

Lai iegūtu papildu informāciju par turpmāko plānošanas procesu, iespējams pieteikties uz Rīgas vēsturiskā centra sabiedrības iesaistes pasākumu jaunumiem, rakstot uz: sin@riga.lv.

0 Patīk
1919 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts