Rīgas pilsētas stratēģijas ieviešanas pārskats pieejams www.sus.lv

Rīdzinieki var iepazīties ar Rīgas pilsētas stratēģijas ieviešanas pārskatu mājaslapā www.sus.lv, sadaļā „Aktualitātes”. Pārskats atspoguļo, ko Rīgas pašvaldība ir veikusi savu stratēģisko mērķu ietvaros. Kopumā Rīgas ilgtermiņa stratēģiju veido 13 ilgtermiņa mērķi un tiem pakārtotie 105 uzdevumi. Šis ir jau ceturtais šāda veida pārskats, kas palīdz Rīgas domei mērķtiecīgi pārraudzīt galvaspilsētā veicamās aktivitātes.

Pārskatā tiek analizēti mērķus raksturojošie rezultatīvie rādītāji, apskatīts iedzīvotāju viedoklis un ekspertu komentāri. Pārskata kopsavilkumā ir iekļauti kopējie secinājumi un priekšlikumi, tostarp priekšlikumi stratēģijas grozījumu veikšanai.

Vērtīgus ieteikumus pašvaldības darba uzlabošanai sniedza nozaru eksperti. Tā, piemēram, invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” vides pieejamības eksperte Baiba Bicēna norāda, ka dažviet zaļais signāls luksoforā deg tikai 7 sekundes, kas der veselam, ātri ejošam cilvēkam, bet var sagādāt problēmas cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai senioriem. Savukārt attīstības plānošanas eksperte Ilona Raugze turpmākajos gados iesaka lielāku uzmanību veltīt sadarbības aktivizēšanai ar Rīgas aglomerācijā ietilpstošajām pašvaldībām, lai risinātu kopīgus pakalpojumu pieejamības un sasniedzamības jautājumus.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sagatavojis pārskatu „2010. gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam ieviešanu” stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros un 2011. gada 13. decembrī to apstiprināja Rīgas dome.

Pārskata tapšanā tika izmantota informācija, ko sniedza arī Rīgas domes iestādes un struktūrvienības, iedzīvotāju aptauju rezultāti, kā arī Centrālās Statistikas Pārvaldes un citu institūciju dati.

 

0 Patīk
1642 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts