Rīgas domē pieņemts lēmums par zemesgabala Kojusalas ielā bez numura lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Rīgas dome 03.12. 2014. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1927 – „Par zemesgabala Kojusalas ielā bez numura (kadastra Nr.0100 048 2014) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, paredzot komerciāla rakstura būvju izvietošanas iespējas zemesgabalā un radot vienotu kvartāla apbūves telpisko struktūru.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Orlando”, lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „prX”.

0 Patīk
2040 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts