Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning

Projekta vispārējais mērķis

Veicināt Baltijas jūras reģionā iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un kopradi starp pašvaldību, iedzīvotājiem un māksliniekiem/aktīvistiem ar nolūku veicināt sociālo inovāciju pilsētvidē, iekļaujošu un ilgtspējīgu apkaimju attīstību gan lielajās pilsētās, gan mazpilsētās, kā arī veicināt publiskās pārvaldes un NVO kapacitāti, atbalstīt iedzīvotāju iniciētu kultūras plānošanu.

Projekta mērķis Rīgas pilsētai

Rīgas pilsētas Projekta mērķis Rīgas pilsētas kontekstā ir apgūt un veicināt izpratni par kultūras plānošanas metodēm, pielietot kultūras plānošanas metodes Rīgas apkaimēs, iesaistot vietējās kopienas, NVO, uzņēmējus, iestādes un nozares speciālistus, izstrādāt secinājumus un ieteikumus vietēja un starptautiska līmeņa stratēģiskām politikām Baltijas jūras reģionā, kā arī piedalīties sadarbības tīkla izveidē.

Problēmas apraksts

Mūsdienās pilsētās un kopienās Baltijas jūras reģionā ir novērojami līdz šim nepieredzēti, ar sabiedrību saistīti izaicinājumi, piemēram, labklājības nodrošināšana sabiedrībai, kura noveco, nevienlīdzības palielināšanās, demogrāfiskās izmaiņas (sarūkošas pilsētas un kopienas, imigrācija, novecošanās), klimata pārmaiņas un dabisko resursu samazināšanās. Pēdējās divās dekādēs kultūras plānošana ir atzīta un pārbaudīta metode iedzīvotāju virzītām sociālām inovācijām pilsētās. Tā veicina publiskās pārvaldības kapacitāti, iesaistot iedzīvotājus savas apkaimes un pilsētas plānošanā ar radošām un netradicionālām metodēm.

Projekta aktualitātes

 • Lai sasniegtu projekta virsmērķi, Rīgas pilsētas pašvaldība būs vadošais partneris aktivitātē “Vietējie kultūras plānošanas projekti”. Aktivitātes mērķis ir kultūras plānošanas metožu izmēģināšana teritorijas attīstībā. Tās ietvaros notiks vietēji projekti divās Rīgas apkaimēs – Sarkandaugavā un Bolderājā.
 • Rīgas pilsētas pašvaldības uzdevums aktivitātes ietvaros būs arī koordinēt šādu projektu un kultūras plānošanas metožu realizāciju pārējos 5 UrbCultural Planning projekta reģionos (maksimālais kopējais projektu skaits – 12).
 • Piedalīties kultūras plānošanas vadlīniju veidošanā reģionālajam un nacionālajam līmenim, kas projekta noslēgumā tiks pārnests uz Baltijas jūras reģiona mēroga politikām.
 • Organizēt vienu “prakses laboratoriju” – divu vai trīs dienu pasākumu Rīgā, kura ietvaros kopā gan ar vietējiem interešu turētājiem, gan starptautiskajiem partneriem tiks apspriests pārējo aktivitāšu progress, kultūras plānošanas metožu pielietojums vietējā kontekstā, veidots dalībnieku sadarbības tīkls. Dalība projekta partneru organizētajās “prakses laboratorijās”.
 • Vienā no projekta apkaimēm 1-4 nedēļu garumā izveidot radošu rezidenci, kur norisināsies arī vietējais kultūras plānošanas projekts. Radošajās rezidencēs mākslinieki, urbānisti, dizaineri un citas radošās personas, iesaistot vietējo kopienu, veiks kultūras kartēšanu kā pirmo sabiedrības iesaistes metodi.
 • Piedalīties starptautiskajās projekta konferencēs, kā arī organizēt projekta noslēdzošo konferenci Rīgā 2021.gada pirmajā pusgadā par tēmu “Pieaugoša iedzīvotāju līdzdalība sabiedrības problēmu risināšanā”.

Projektā iesaistītās puses

Vadošais partneris: Dānijas Kultūras institūts (Dānija)

Partneri:             

 • Rīgas pilsētas pašvaldība
 • Heinriha Bolla fonda Šlēsvigas-Holšteinas nodaļa, Vācija (Heinrich Böll Foundation Schleswig-Holstein, Germany);
 • Kopenhāgenas Starptautiskais teātris (Copenhagen International Theater);
 • Gdaņskas Pilsētas kultūras institūts (City Culture Institute, Gdansk);
 • Projektu kompānija “Kiel-Gaarden”, Vācija (Project company Kiel-Gaarden GmbH, Germany);
 • Guldborsundas pašvaldība, Dānija (Guldborgsund Municipality);
 • Pomerānijas reģions, Polija (Pomorskie Voivodeship, Poland);
 • Pori pilsētas pašvaldība;
 • Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte (Vilnius Gediminas Technical University);
 • Inland Norway Lietišķo zinātņu augstskola (Inland Norway University of Applied Sciences);
 • Skovdes universitāte, Zviedrija (University of Skövde, Sweden);
 • Baltijas jūras kultūras centrs (The Baltic Sea Cultural Centre).

Izpildes termiņi

2019.gada 1.janvāris līdz 2021.gada 30.jūnijs

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets EUR 2 380 330,00 apmērā.

Rīgas pilsētai paredzētais Projekta budžets EUR 273 040,00  apmērā, no kuriem Eiropas Savienības fonda finansējums veido EUR 221 034,00.

Kontaktinformācija

Jānis Ušča
projekta „Kultūras plānošana kā metode sociālajai inovācijai pilsētās – UrbCulturalPlanning” vadītājs
67037540
janis.usca@riga.lv

Justīne Panteļejeva
Projekta UrbCultural Planning telpiskās plānošanas eksperte un komunikācijas vadītāja
67181025
justine.pantelejeva@riga.lv

Logo

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts