Paziņojums par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 18.12.2019. lēmumu Nr.2845 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:
SIA “Knokk Knokk”, Mēness ielā 4, Rīgā, LV-1013, tālrunis 26435952.

Pasūtītājs:
SIA “Loras nami”, Brīvības gatvē 402C, Rīgā, LV-1024, tālrunis 67819080.

Publiskā apspriešana norisināsies no 15.01.2020. līdz 12.02.2020.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.01.2020. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 12.02.2020. var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13743;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Viedokli un priekšlikumus līdz 12.02.2020. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13743.

Rakstiski priekšlikumi līdz 12.02.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

0 Patīk
758 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts