Paziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam darbības termiņa pagarināšanu

2018. gada 25. aprīlī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 1099 “Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam darbības termiņa pagarināšanu”. Lēmums paredz, ka šobrīd spēkā esošais Rīgas teritorijas plānojums 2006. -2018. gadam ir piemērojams līdz Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam īstenošanas uzsākšanai. Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam neparedz izmaiņas teritorijas izmantošanai un apbūvei Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijai, kur piemērojami Rīgas domes 07.02.2006. Saistošie noteikumi Nr.38 “„Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lēmums
0 Patīk
2357 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts