Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Juglas ielā 11

23.05.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1228 „Par zemesgabala Juglas ielā 11 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu un apbūves parametrus, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas un apbūves attīstību.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “NULE 6”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

Spēkā esošais lokālplānojums apskatāms šeit

0 Patīk
1489 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts