Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu SIA “Turebergs Steel Construction” ierosinātajai darbībai Rīgā, Krustabaznīcas ielā 16

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Turebergs Steel Construction” ierosinātajai darbībai – atkritumu savākšanas un šķirošanas vietas izveidei Rīgā, Krustabaznīcas ielā 16, ar kadastra numuru 0100 085 0193.

0 Patīk
1789 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts