Paziņojums par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemto atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas sanāksmi

2018.gada 3.aprīlī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi.
Lokālplānojuma pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM”.
SIVN izstrādātājs SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no š.g. 8.janvāra līdz 8.februārim, ar tās materiāliem varēja iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, interneta portālā www.geolatvija.lv un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Publiskās apspriešanas laikā ir saņemti visi institūciju atzinumi. Fizisko personu priekšlikumi nav saņemti.
Papildus informāciju par sanāksmi var saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē, tālrunis 67105443.

0 Patīk
789 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts