Notiks seminārs par ES finansējuma piesaisti Rīgā

Ceturtdien, 28. aprīlī, plkst. 10.00 Rīgas domes sēžu zālē notiks seminārs „Eiropas Savienības finansējums – iespējas un realizācija Rīgas domē”.
Tajā piedalīsies pašvaldības institūciju darbinieki, kuri apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas par ES finansējuma piesaistes jautājumiem Eiropas Sociālā fonda projektā „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas struktūrfondu jautājumos”.
Seminārā piedalīsies arī Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji. Plānotas uzstāšanās par tādām tēmām kā ES finansējuma apguves problēmas Latvijā, ES projektu vieta Rīgas pašvaldības plānošanas sistēmā, Rīgas sadarbības partneri ES fondu apguvē. Tiks analizēti Rīgas domes īstenoto projektu labās prakses piemēri (Spīķeru kvartāla revitalizācijas projekts, Grīziņkalna un Miera dārza revitalizācija, sociālās dzīvojamās mājas Aglonas ielā siltināšanas projekts, projekti „Mūzika visiem”, „Jauniešu telpa” u.c.). Semināra laikā atbildīgo ministriju pārstāvji un Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbības partneri – Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība un Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs – dalīsies pieredzē un sniegs informāciju par sadarbības modeļiem un iespējām Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu attīstībā.
Semināra dalībnieki saņems „Projektu izstrādes un īstenošanas rokasgrāmatu Rīgas pilsētas pašvaldības darbiniekiem” un pētījumu „Rīgas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā”.
Projekts „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos” tika uzsākts 2010. gadā. Tajā divos apmācību ciklos vairāk nekā 140 pašvaldības iestāžu un institūciju pārstāvji apguva jaunas zināšanas un praktiskas iemaņas ES finansējuma piesaistes jautājumos.
Projektu 100% apmērā finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Vairāk informācijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu sagatavošanas un īstenošanas jautājumiem – www.rigasprojekti.lv

Prezentācijas:

kajene

0 Patīk
1366 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts