Noslēgts līgums par Miera dārza rekonstrukciju, drīzumā sāksies būvdarbi

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments noslēdzis līgumu ar SIA „Tilts” par 3.29 ha plašā Miera dārza teritorijas rekonstrukciju, kas paredz celiņu seguma atjaunošanu un izbūvi, to pielāgošanu cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem, atbalsta sienu un kāpņu atjaunošanu, pandusu izbūvi, soliņu atjaunošanu, tūrisma norāžu, arhitektūras mazo formu un ietvju apgaismojuma uzstādīšanu, bērnu atpūtas laukuma seguma atjaunošanu, sabiedrisko tualešu izbūvi, teritorijas apzaļumošanu un jauna, multifunkcionāla sporta laukuma izveidošanu.

„Labiekārtojot Miera dārzu, mūsu mērķis ir radīt atraktīvu un komfortablu vidi iedzīvotāju atpūtai un izklaidei, vienlaicīgi nodrošinot kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to harmonisku iekļaušanu ainavā,” uzsver Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis.

Miera dārzs ir izcils ainavu arhitektūras paraugs, kas gadu gaitā zaudējis savu apkārtnes sabiedrisko nozīmi. Šobrīd tas izskatās pamests un nepievilcīgs, dārzs kļuvis ēnains un nav piemērots atpūtai un sportam. Vēsturiski Miera dārzs tika paredzēts gan klusai atpūtai un dārza ainavas baudīšanai, gan bērnu aktīvai atpūtai un sabiedrisku un kultūras pasākumu norisei, kā arī estētiskam baudījumam, radot reprezentatīvu dārza telpu.

Šobrīd tehniskais projekts Miera dārza teritorijas rekonstrukcijai ir izstrādāts un saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē, tādēļ drīzumā tiks uzsākti parka atjaunošanas darbi, lai līdz 2015.gada 1.jūnijam pilnībā rekonstruētu Miera dārzu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbus.

Jau ziņots, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pašlaik realizē trīs ievērojamu galvaspilsētas parku – Grīziņkalna parka, Ziedoņdārza un Miera dārza, kā arī ielu un ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projektu „Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza teritorijas revitalizācija”. Projekta kopējās izmaksas ir 9,4 miljoni eiro, ierēķinot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pašvaldība piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus 85% jeb 6,4 miljonu eiro apjomā no projekta attiecināmām izmaksām.

0 Patīk
1337 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts