Atbilstoši 2009.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” tiek publicēti Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta un Rīgas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam projekta (turpmāk – Dokumenti) publiskās apspriešanas ietvaros saņemtie priekšlikumi. Ņemot vērā iesūtīto priekšlikumu lielo apjomu, tiks sasauktas tematiskās darba grupas, kurās izvērtēs priekšlikumu iekļaušanu/neiekļaušanu […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts