No 24.11.2010. līdz 07.12.2010. būvniecības ieceres „Ēku rekonstrukcija par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadības un dispečeru centru” Hospitāļu ielā 55 realizācijas ietvaros tiek organizēta koku ciršanas ieceres sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā Rīgas pilsētas iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par plānoto koku ciršanu, kas paredzēta Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta būvniecības iecerē, rekonstruējot esošo ēku par  Neatliekamās […]

Lasīt vairāk

Visi interesenti portālā www.sus.lv var iepazīties ar Rīgas domes stratēģisko mērķu sasniegšanas izvērtējumu un iedzīvotāju apmierinātības ar pašvaldības darbu pārskatu. Pārskatā izvērtēta Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Rīgas attīstības programmas ieviešana 2009.gada laikā. 2009.gadā pilsētas attīstību un tās tendences galvenokārt iespaidojusi valsts kopējā nelabvēlīgā ekonomiskā situācija. Notika pilsētas uzdevumu un mērķu pārskatīšana, priekšplānā izvirzot rīcības, […]

Lasīt vairāk

Līdz šī gada 29.novembrim sabiedriskai apspriešanai nodota detālplānojuma 1.redakcija zemes gabalam Mežciema apkaimē – Līduma ielā, Gaiļezera ielā, Hipokrāta ielā un tam piegulošās ūdens teritorijas. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22.11.2010. plkst. 16.00 Brīvības gatvē 266, zālē (bij. Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā). Pilsētas attīstības departamentā uz doto brīdi ir saņemti divi rakstiski priekšlikumi par detālplānojuma risinājumiem. Rakstiski […]

Lasīt vairāk

Aicinām Jūs piedalīties Rīgas iedzīvotāju forumā, lai sadarbojoties Rīgas domei, nevalstiskajām organizācijām un citiem aktīviem iedzīvotājiem veidotu Rīgu labāku! Pilsoniskā līdzdalība un līdzatbildība ir būtisks faktors, lai veicinātu sabiedrības integrāciju, savstarpējo izpratni un līdz ar to arī dzīves kvalitātes uzlabošanos Rīgas pilsētā. Dodot iespēju ikvienam rīdziniekam iesaistīties, līdzdarboties un uzņemties atbildību par pilsētvides sakārtošanu, lēmumu […]

Lasīt vairāk

Ar ES projekta “Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs” (BaSIC) palīdzību Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments atbalsta 5 Latvijas mobilo tehnoloģiju nozares uzņēmumu dalību forumā „Mobile Future 2010”, kas šā gada 11.novembrī notiks Stokholmā. Rīgas pilsētu mobilo tehnoloģiju forumā pārstāvēs: CityCredit, TIVI, Datu Sistēmas, Exigen Services un LINGMASTER. „Mobile Future 2010” notiek vienā no pasaules […]

Lasīt vairāk

Seminārs “Projektu rokasgrāmata” Darba kārtība – Lejupielādēt Projektu izstrādes un ieviešanas rokasgrāmata – Lejupielādēt   Seminārs “Projekta iepirkuma process, juridiskie jautājumi un normatīvie akti “ Darba kārtība – Lejupielādēt ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros piemērojamās nacionālā līmeņa iepirkumu procedūras un izmaiņas publisko iepirkumu likumā – Lejupielādēt Komercdarbības atbalsta nosacījumi – Lejupielādēt   Seminārs […]

Lasīt vairāk

Līdz šī gada 29.novembrim sabiedriskai apspriešanai nodota detālplānojuma 1.redakcija zemes gabalam Rīgā, Līduma ielā, Gaiļezera ielā, Hipokrāta ielā un tam piegulošās ūdens teritorijas (Mežciema apkaimē). Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22.11.2010. plkst. 16.00 Brīvības gatvē 266, zālē (bij. Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā). Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 29.novembrim būs apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 26.10.2010. lēmumu Nr.2106 (prot.Nr.41, 22.§) “Par zemesgabala Līduma ielā bez numura, Gaiļezera ielā bez numura, Hipokrāta ielā bez numura (kadastra Nr. 0100 122 2007) un tam piegulošās ūdens teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsācis gatavošanos dalībai starptautiskajā nekustamā īpašuma izstādē „MIPIM 2011” un aicina attīstītājus un uzņēmējus sadarboties Rīgas pilsētas reprezentācijas izveidē. Viens no lielākiem un nozīmīgākiem pasaules nekustamo īpašumu gadatirgiem MIPIM 2011 notiks no 2011. gada 08. līdz 11. martam Kannās, Francijā. Pilsētas attīstības departaments aicina nekustamā īpašuma nozares pārstāvjus un citus […]

Lasīt vairāk

No š.g. 1.novembra Rīgas pilsēta būvvaldes arhīva dokumentus būs iespēja apskatīt tikai iepriekš piesakot savu apmeklējumu un norādot informāciju par interesējošo dokumentu, kā arī pamatojumu dokumentu apskatei. Šāda Būvvaldes arhīva rīcībā esošo dokumentu apskatīšanas kārtība pielīdzināta Valsts arhīva dokumentu izsniegšanas kārtībai. Turpmāk, lai apskatītu Rīgas pilsētas būvvaldes arhīvā esošos dokumentus, savu apmeklējumu būs nepieciešams pieteikt […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts