Baltijas jūras un Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts tuvojas noslēgumam

Šī gada 25. un 26.novembrī Helsinkos (Somijā) norisināsies ES atbalstītā projekta „Baltijas Palete – Baltijas jūras un Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts (BASAAR)” noslēguma konference.

Konferences laikā tiks diskutēts par Eiropas reģionu un Āzijas valstu, galvenokārt, Indijas un Ķīnas turpmākās sadarbības politiskajām pamatnostādnēm un turpmākajām šo reģionu sadarbības formām, kā arī tiks apskatītas tādas tēmas kā zināšanu sabiedrība, resursu pārvaldība, sadarbības tīkli un resursu plūsmas.

Projekta BASAAR mērķis ir radīt ilgtspējīgu, vienotu Centrālās Baltijas jūras reģiona pieeju ilgtermiņa iespēju apzināšanai, ietverot globalizācijas potenciālo draudu izvērtēšanu uz reģionālo ekonomiku. Šobrīd projekta ietvaros ir izstrādāta pārrobežu sadarbības metodoloģija, ietverot vienotu monitoringa un izvērtēšanas sistēmu, mācību un konsultāciju nodrošināšanas iespējas pārrobežu sadarbības projektiem, kā arī izstrādātas vadlīnijas Eiropas un Āzijas attīstītāju vajadzībām. Secināts, ka Eiropas valstīs pastāv lielas atšķirības, un nav universālu nākotnes sadarbības stratēģiju, kuras varētu pielietot visā reģionā sadarbībai ar Āzijas valstīm. Prognozējams, ka loģistikas, izglītības un tūrisma jomas nākotnē būs balstītas uz atvērtu un liberālu valsts politiku, taču tai ir jābūt pietiekami piesardzīgai, lai saudzētu vietējo kultūru un valodu, attīstot darbaspēka un preču plūsmu.

Vienlaikus projekta gaitā secināts, ka uzņēmējdarbībā varētu gūt daudzsološas iespējas, uzlabojot sadarbību starp Centrālās Baltijas jūras reģiona pilsētām un veicinot visa reģiona kā eksotiska Āzijas tūristu galamērķa piedāvājumu. Šajā gadījumā Latvijai un Igaunijai būtu jāpilnveido infrastruktūras un transporta tīkli, lai tie atbilstu Ķīnas un Indijas potenciālajiem investoriem un lai nezaudētu augsti attīstīta Ziemeļvalstu konkurencē. Tāpat Latvijai un Igaunijai būtu nepieciešams veikt savu valstu popularizēšanas darbus, veicinot atpazīstamību Āzijas reģionā.

Projekta vadošais partneris ir Usimas (Helsinki) reģiona dome, partneri – Helsinku pilsētas statistikas centrs, Turku zinātniskais parks (TScP), Dienvidrietumu Somijas reģiona dome, Stokholmas pilsēta, Upsalas pilsēta (Zviedrija), Stokholmas novada dome, Tallinas pilsētas birojs, Harju (Tallina) novada pārvalde, Rīgas dome un Rīgas plānošanas reģions.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2009.gada 1.janvārī un tiks pabeigta līdz 2010.gada 31.decembrim.

Projekta kopējais budžets ir LVL 930 303,06 jeb EUR 1 323 702,00, no kuriem Rīgas domes budžeta daļa ir LVL 77 604,00 jeb EUR 110 420,54.

Projekts „Baltijas Palete – Baltijas jūras un Āzijas sadarbības plānošanas kopprojekts (BASAAR)” tiek īstenots INTERREG IV A Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2.prioritātes „Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions” ietvaros. Prioritāte „Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions” tiek koncentrēta uz vispārēju programmas teritorijas ekonomikas attīstības un konkurētspējas veicināšanu, īpaši uzsverot inovācijas un plašu un kvalitatīvu sadarbību. Otrs aspekts ir sakaru dibināšana, lai veicinātu pārrobežu sadarbību un labāku preču un cilvēku plūsmu, līdztekus akcentējot darbaspēka izmantošanu un tūrisma sektora attīstību.

Vairāk informācijas par BASSAR projektu un tā rezultātiem – www.wikivision.fi/basaar.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1445 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts