...
Cienījamie iedzīvotāji un Rīgas pašvaldības portāla apmeklētāji! Ja esat nolēmuši Rīgas pilsētas teritorijā realizēt savas būvniecības ieceres, tad Jums saskaņā ar Rīgas Domes 12.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.147 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu Rīgā” (zaudējuši spēku) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā būs jāsamaksā attiecīga būvnodeva. Lai Jūs varētu racionālāk plānot savus izdevumus pēc 01.10.2014., piedāvājam Jums pašiem ar šī kalkulatora palīdzību aprēķināt būvnodevas aptuveno lielumu, kas atkarīgs no: - Rīgas teritorijas zonas, kurā atrodas būvobjekts; - būvobjekta tipa; - veicamo būvdarbu rakstura (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, restaurācija, atjaunošana, ierīkošana, nojaukšana, kultūras pieminekļu restaurācija vai nojaukšana); - objekta būvapjoma kopējās platības (m2).