Tiek gaidīti iedzīvotāju viedokļi par trīs detālplānojumiem un Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma risinājumiem

Līdz šī gada 12.maijam tiek gaidīti iedzīvotāju viedokļi detālplānojuma izstrādei teritorijai Daugavgrīvas ielā 31 (Dzirciema apkaime), līdz 21.maijam – detālplānojuma izstrādei teritorijai Mūkusalas ielā 41b (Torņakalna apkaimē), savukārt līdz 28.maijam sabiedriskai apspriešanai nodota teritorijas Šampētera ielā 1 (Šampētera apkaimē) detālplānojuma 1.redakcija.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 13.05.2010. plkst.17:00 Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā, Lielirbes ielā 6.

Līdz 2010.gada 7.jūnijam notiek ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posmam – no autoceļa A5 un A10 krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai. Sabiedriskās apspriešanas sapulces norisināsies:  19.maijā plkst.18.00, Rīgas domē , Rātslaukumā 1, Sēžu zālē; 20.maijā plkst.18.00, Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Lielajā zālē, 1. stāvā; 25.maijā plkst.18.00, Babītes vidusskolas zālē, Piņķos, Jūrmalas ielā 17, Babītes novadā.

Līdz šī gada 12.maijām tiek gaidīti iedzīvotāju viedokļi detālplānojuma izstrādei teritorijai Daugavgrīvas ielā 31 (Dzirciema apkaime). Detālplānojuma teritorijā tiek plānots attīstīt daudzfunkcionālu darījumu un pakalpojumu centru. Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. – 2018.gadam detālplānojuma teritorija atrodas centru apbūves teritorijā, apstādījumu un dabas teritorijā un ūdens teritorijā. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei līdz 2010.gada 12.maijam var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi:

 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4
 • vai jebkurā Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „Daugavgrīvas NIP”, detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Graf-X”.

Līdz 21.maijam var iesniegt priekšlikumus detālplānojuma izstrādei teritorijai Mūkusalas ielā 41b (Torņakalna apkaimē). Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. – 2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem detālplānojuma teritorija atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā. Detālplānojuma teritorijā plānota jaunas pilsētbūvnieciski telpiskās apbūves struktūras izveide.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei līdz 21.05.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA „Mūkusalas biznesa centrs”, detālplānojuma izstrādātājs – SIA „DEPO projekts”.

Līdz 28.05.2010 sabiedriskai apspriešanai nodota teritorijas Šampētera ielā 1 (Šampētera apkaimē) detālplānojuma 1.redakcija. Detālplānojuma risinājumi paredz vienotu dzīvojamo, darījumu un pakalpojumu kompleksu, veidojot vienotu iekšēju ceļu, inženierkomunikāciju un zaļo zonu tīklu. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi:

 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas vestibilā, Eduarda Smiļģa ielā 46,
 • Rīgas centrālās bibliotēkas Šampētera filiālbibliotēkā, Lielirbes ielā 6,
 • pie plānojamās teritorijas Šampētera ielā 1,
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Detālplānojuma ierosinātājs – A/S „Ligija Teks”, detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.

Rakstiski priekšlikumi līdz 28.05.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Līdz 2010.gada 7.jūnijam notiek ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posmam – no autoceļa A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils – Babīte) un A10 (Rīga – Ventspils) krustojuma līdz Daugavgrīvas ielai. Iedzīvotāju vērtējumam tiek piedāvāti trīs automaģistrāles alternatīvie risinājumi, vienam no tiem Rīgas teritorijā piedāvājot arī apakšvariantu.
Ar ietekmes uz vidi darba ziņojumu, tā kopsavilkumu un kartogrāfiskiem materiāliem var iepazīties darba dienās darba laikā:

 • Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā;
 • Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionāla vides pārvaldē, Rūpniecības ielā 23, Rīgā;
 • Rīgas domes (Rātsnamā) telpās, Rātslaukumā 1, Rīgā;
 • Jūrmalas pilsētas domes telpās, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
 • Jūrmalas “Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā, Edinburgas prospektā 75;
 • Babītes novada domes telpās, Centra ielā 4, Piņķos;

Vizuālie materiāli par sabiedrisko apspriešanu pieejami Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”, kā arī Jūrmalas pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv un Bābītes novada mājas lapā – www.babite.lv . Papildus informācija par Ziemeļu transporta koridora projektu – www.ziemelukoridors.lv .
Rakstiskus priekšlikumus par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu līdz 2010.gada 7. jūnijam var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV – 1045, tālrunis 67321173, fakss 67321049, http://www.vpvb.gov.lv, kā arī iepriekš minētajās materiālu izvietošanas vietās.
Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un „Sabiedrības līdzdalība”, par Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam – sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1332 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts