Sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju noritēja cikla “Jauno mantotāju skola” nodarbība skolēniem – “Pilsētplānotāja spēles laukums”

Pilsētas attīstības departamenta telpās sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju 25. janvārī noritēja cikla “Jauno mantotāju skola” nodarbība skolēniem – “Pilsētplānotāja spēles laukums”.

Pasākuma laikā vecāko klašu skolēni no Rīgas klasiskās ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas tika detalizētāk iepazīstināti ar Rīgas vēsturisko centru kā UNESCO Pasaules mantojuma sastāvdaļu. Par tā vērtībām, attīstības plānošanas dokumentiem un pilsētplānošanas darbu vēsturiskajā vidē kopumā un detaļās vairāk pastāstīja Aigars Kušķis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta eksperts UNESCO Pasaules mantojuma pārvaldības plānošanas jautājumos, pēc kura prezentācijas sekoja praktiskas nodarbes tēmas apjomīgākai izpratnei.

Vairāk nekā 20 skolēni no četrām Latvijas skolām tika iesaistīti pilsētplānošanas līdzdalības spēlē, kuras laikā, iejūtoties dažādās lomās (pašvaldības pārstāvis, pilsētplānotājs, attīstītājs, zemes īpašnieks, jauna ģimene, seniors u.c.), modelēja attīstības scenārijus un vienojās par zemesgabala attīstības vīziju. Spēles laikā skolēni iedalīto lomu ietvaros savstarpēji diskutēja un pieņēma svarīgus lēmumus zemes gabala attīstīšanā. Tādā veidā dalībnieki guva plašāku priekšstatu un izpratni par to, kā lēmumi, ko pieņem pilsētplānošanā, ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti, privāto un publisko telpu.

Rīgas pilsētas dažādos plānošanas dokumentos, kas ir Pilsētas attīstības departamenta kompetencē, īpaša uzmanība ir pievērsta Rīgas vēsturiskā centra kultūrvēsturisko vērtību – panorāmas un silueta, skatu perspektīvu uz vēsturisko centru, publiskās ārtelpas, vēsturisko ēku un apbūves principu u.c. saglabāšanai un attīstībai un jaunu vērtību veidošanai. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, uzraudzība un jauno tendenču pielāgošana Rīgas vēsturiskajam centram caurvij arī “Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030” vīziju un noteiktos uzdevumus.

1 Patīk
1766 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts