Rīgas metropoles areāla ekonomiskā potenciāla izvērtēšana

20.februārī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti tikās ar ESPON projekta MISTA ekspertiem Ivan Tosics un Eva Gerohazi (abi pārstāv Metropolitan Research Institute, Budapest). Tikšanās laikā Rīgas pārstāvji tika intervēti par Rīgas pilsētas un Rīgas metropoles areāla sociālekonomiskiem attīstības procesiem un tālāku Rīgas metropoles areāla funkcionālās teritorijas sadarbības perspektīvu.

Aktivitāte notika Rīgas Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas plānošanas reģiona (RPR) sadarbības ietvaros. RPR ir iesaistījies ESPON (Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkls), kas ir lietišķo pētījumu programma ar mērķi sniegt atbalstu teritoriālās attīstības politikas virzienu izstrādei Eiropā. RPR kopā ar tādām Eiropas metropolēm, kā Vīne (Austrija), Berlīne (Vācija), Oslo (Norvēģija), Štutgarte (Vācija), Turīna (Itālija) un Varšava (Polija) veic pētījumu MISTA “Metropolitan Industrial Spatial Strategies & Economic Sprawl” par metropoļu areālu turpmākās attīstības perspektīvām.

Pētījums sniegs ieguldījumu Rīgas metropoles areāla ekonomiskā potenciāla izvērtēšanā un Rīgas metropoles konkurētspējas salīdzināšanā ar citām projektā iesaistītajām metropolēm.

0 Patīk
639 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts