Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs trešdien, 21.oktobrī, plkst.11 apmeklēs bijušo izgāztuvi A.Deglava ielā, lai iepazītos ar paveiktajiem darbiem teritorijas sakārtošanā.

Tieši pirms gada, 2014.gada oktobrī, tika uzsākti būvdarbi Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijai. Darbu ietvaros sākotnēji veikta koku un krūmu likvidēšana, lai visā teritorijā atrodošos atkritumus pēcāk noraktu un pārvietotu, veidojot atkritumu kalnu. Kopumā pārvietoti vairāk nekā 900 000 kubikmetru atkritumu, kas sablīvēti un šobrīd veido 36 metrus augstu kalnu (virs jūras līmeņa). Kalna konfigurāciju veido dažāda slīpuma nogāzes ar mērķi radīt vizuāli interesantu objektu esošajā rūpnieciskās apbūves zonā.

Pēc kalna izveides tas ir pārklāts ar nosedzošo pretfiltrācijas māla slāni 50 centimetru biezumā un auglīgās grunts slāni 20 centimetru biezumā, kā arī apsēts ar zāli. Pārējā projekta teritorijā blakus kalnam, kas atbrīvota no atkritumiem, izveidots auglīgās grunts slānis 15 centimetru biezumā un arī apzaļumots. Tādējādi izgāztuves vietā līdz šā gada beigām tiks izveidota sakopta teritorija 19,3 hektāru platībā.

Lai nodrošinātu virsūdeņu plūsmas savākšanu un sadalīšanu, tika izbūvētas divas ievalkas pa atkritumu kalna perimetru. Tāpat visā projekta īstenošanas laikā veikta piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšana līdz Ministru Kabineta noteikumu Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” noteiktajiem piesārņojošo vielu robežlielumiem. Ap kalnu ir izveidoti pieci monitoringa urbumi turpmākai piesārņojuma kontrolei.

Papildus tam veikta izgāztuvei piegulošās teritorijas A.Deglava ielas sarkanajās līnijās labiekārtošana, atbrīvojot no atkritumiem un piesārņoto   gruntsūdeņu attīrīšana iem,  tādējādi nodrošinot izgāztuves un tai piegulošo teritoriju sakopšanu. Rīgas pilsētas Ziemeļu izpilddirekcija veica arī savā pārziņā esošā zemes gabala sakārtošanu, kas pieguļ Projekta teritorijai.

Līdz pilnīgai projekta īstenošanai paredzēts iesēt zālāju piegulošajā teritorijā, kas atbrīvota no atkritumiem,  iestādīt 10 liepas pretim skolai un  izvietot informatīvās plāksnes par projektu un par to, ka izgāztuve ir slēgta, bet, lai novērstu izgāztuves turpmāku ekspluatāciju, kā arī nodrošinātu pretfiltrācijas slāņa nostiprināšanos, apkārt izgāztuves kalnam tiks izveidots žogs.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 5 gadus pēc projekta noslēguma izgāztuves teritoriju nevarēs izmantot nekādām aktivitātēm. Pēc 5 gadiem – nākotnē to būs iespējams izmantot atpūtai, rekreācijas pasākumiem un aktīvās atpūtas nodarbībām.

 Visus būvdarbus plānots pabeigt oktobra beigās, bet objektu nodos ekspluatācijā līdz 1.decembrim.

Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas tehniskā projekta izstrādi, autoruzraudzību veic SIA „SCO Centrs” , būvdarbus – SIA “Merks”, bet būvuzraudzību – SIA “Geo Consultants”. Projekta kopējās paredzētās izmaksas ir 8,38 miljoni eiro, no kuriem pusi finansē Rīgas dome, bet otru pusi – Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

kf_rd_es

PROJEKTU „NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM NEATBILSTOŠAS RĪGAS PILSĒTAS AUGUSTA DEGLAVA IELAS IZGĀZTUVES NR.01944/675/PV REKULTIVĀCIJA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR RĪGAS DOME

Ieguldījums Tavā nākotnē!

1 Patīk
2530 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts