Rīgas Centrāltirgus pamazām briest gaidāmajai pārbūvei

Tuvāko gadu laikā plānoti vērienīgi atjaunošanas darbi Rīgas Centrāltirgus teritorijā. Kādi bija galvenie iemesli, kas lika ķerties pie šāda apjomīga pārbūves plāna realizācijas?
Projekts tiek virzīts atbilstoši Rīgas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam noteiktajam: [212] Maskavas forštates atjaunošanai nepieciešams izstrādāt īpašu revitalizācijas programmu, orientējoties uz dzīvojamās vides attīstību. Forštates rekonstrukcija ir dalāma vairākos posmos, sākotnēji turpinot uzsāktos projektus centrālās dzelzceļa stacijas rajonā, Miera dārzā un Spīķeru kvartālā. Izvērtējami ir projekta „Radi Rīgu” risinājumi Maskavas ielā. Maskavas forštates attīstībai spēcīgs impulss būs iecerētā Rīgas Centrāltirgus un apkārtējās teritorijas revitalizācija. Atjaunotais Rīgas Centrāltirgus kalpos kā nozīmīgs uzņēmējdarbības centrs reģiona zemniekiem, kā arī tas turpinās pildīt pilsētas tūrisma un atpazīstamības funkciju.
Projekta aktivitātes tika plānotas, ņemot vērā to, ka Rīgas Centrāltirgus publiskā ārtelpa ir kļuvusi nolietota un vizuāli nepievilcīga, kas neveicina mūsdienīga tirgus tēla attīstību. Arī Rīgas Centrāltirgus pagrabos esošās inženierkomunikācijas ir fiziski nolietojušās un pilnvērtīgi nepilda savas funkcijas, tāpēc nozīmīgi ir sakārtot arī Centrāltirgus pamatus. Papildus tika izvērtēta arī iespēja piesaistīt līdzfinansējumu no Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF).

Kādus darbus un cik ilgā laikā paredzēts veikt? Varbūt paredzēts tos sadalīt atsevišķās kārtās? Kad darbi tiks uzsākti?
Būvniecības darbus plānots uzsākt 2019. gadā. Ņemot vērā projekta apjomu, būvobjekts ir sadalīts atbilstoši realizācijas kārtām.
Projekta 1. kārtas ietvaros paredzēta kanālmalas pārbūve posmā no Maskavas ielas līdz Prāgas ielai un posmā gar Gaļas paviljonu, Centrāltirgus ielas pārbūve, Centrāltirgus pagrabu sakārtošana un piegādes zonas pārbūves darbi.

Cik tālu šobrīd šis projekts ir izstrādāts? Proti, vai rekonstrukcijas plāns ir izstrādāts un vai notiks kāda plašāka diskusija par tālāko rekonstrukcijas gaitu?
Uzsākot Rīgas Centrāltirgus revitalizācijas projekta ieceres realizēšanas darbus, Pilsētas attīstības departaments jau 2015. gadā nodrošināja sabiedrības iesaistes pasākumus ar mērķi noskaidrot Rīgas Centrāltirgus attīstības virzienus un iespējamos risinājumus teritorijas pārbūvei, uzmanību pievēršot gan sabiedriskā transporta lietotājiem, gājējiem, velobraucējiem, gan autovadītājiem, un lai tirgus teritorija tiktu padarīta pieejamāka, mūsdienīgāka un drošāka. Papildus ir notikuši vairāki sabiedrības informēšanas pasākumi.
Šobrīd izstrādātie būvprojektu risinājumi atrodas saskaņošanas procesā.

Tiek uzsvērts, ka projektu realizēs RD Pilsētas attīstības departaments. Kas veiks projekta izstrādi, pašus pārbūves darbus, un kas tos finansēs?
Būvobjekta projektēšanas un būvniecības darbu pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Būvprojekta izstrādi šobrīd nodrošina SIA “Baltex group”, savukārt būvniecības darbu veicējs tiks noskaidrots iepirkuma procedūras rezultātā. Projektu plānots realizēt, izmantojot Rīgas domes finansējumu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.

Kādi būs galvenie ieguvumi, ko dos šāda Centrāltirgus pārbūves plāna īstenošana? Kas būs galvenie ieguvēji?
Galvenie ieguvumi būs atjaunota un sakārtota Rīgas Centrāltirgus redzamākā publiskās ārtelpas daļa, kas paveras uz Vecrīgas pusi, pārveidojot to par iedzīvotājiem un viesiem pieejamu kultūras un atpūtas telpu, turklāt tā nākotnē saslēgsies ar Rail Baltica projektu, veidojot vienotu pilsētas centra ārtelpu. Savukārt ieguldījumi inženiertehniskajās komunikācijās Centrāltirgus pagrabos sekmēs uzņēmējdarbības aktivitāti.

Kā mainīsies Centrāltirgus un tā apkārtnes vizuālais izskats pēc projekta īstenošanas un visu darbu pabeigšanas?
Publiskā ārtelpa kļūs vizuāli pievilcīgāka un ērtāka, Centrāltirgus ielā tiks sakārtotas tramvaja pieturvietas un izveidota plaša terase, kas aizsegs piegādes zonu, tāpat tiks nodrošināta vieta publisku pasākumu organizēšanai un atpūtai, tiks ierīkoti soliņi, atpūtas vietas, kā arī tiks labiekārtota krastmalas zona.

0 Patīk
1619 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts