Projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” ietvaros notikusi starptautiskā iWater Vasaras skola

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības atbildīgā struktūrvienība par Rīgas pilsētas dalību Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” (turpmāk – iWater projekts).
Viena no iWater projekta ietvaros paredzētajām aktivitātēm ir starptautisku iWater Vasaras skolu organizēšana Centrālbaltijas reģiona studentiem un pašvaldību speciālistiem iWater projekta norises valstīs – Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.
No š.g. 14.jūnija līdz 18.jūnijam Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas nodaļā, sadarbībā ar Aalto universitāti (Somija), Rīgas pilsētas pašvaldību, Jelgavas pilsētas pašvaldību un Turku pilsētas (Somija) pašvaldību norisinājās starptautiskā iWater Vasaras skola, kurā piedalījās 30 studenti no Latvijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Slovēnijas, Slovākijas, Uzbekistānas, Azerbaidžānas un Gruzijas, pasniedzēji no Latvijas, Somijas un Igaunijas, Rīgas, Jelgavas un Turku pašvaldību eksperti, kā arī iWater projekta Rīgas un Jelgavas konsultatīvo darba grupu pārstāvji.
iWater Vasaras skolas ietvaros studenti nedēļas laikā starptautiskās multidisciplinārās grupās izstrādāja inovatīvus un daudzfunkcionālus lietusūdens savākšanas un uzkrāšanas risinājumus iWater projekta partneru izvēlētajās pilotvietās. Gan studenti, gan pilsētu pašvaldību speciālisti pilnveidoja prasmes lietusūdens plānošanas un pārvaldības jomās un apguva Eiropas valstu labai praksei atbilstošu lietusūdens plānošanas principu, metodikas un specifisko paņēmienu praktisko pielietojumu pilsētvidē.
Rīgas pilsētas pašvaldība kā iWater projekta pilotvietu izvirzīja attīstāmo multimodālo mezglu un “park & ride” stāvparku Torņakalnā. Trīs studentu grupas šai pilotteritorijai izstrādāja trīs alternatīvus lietusūdens pārvaldības risinājumus, kas visi ir balstīti uz “zilās/zaļās” infrastruktūras pielietojumu, praktiski neizmantojot “pelēko” infrastruktūru jeb cauruļvadus. Risinājumi ietver ilgtspējīgus lietusūdens pārvaldības elementus – lietusūdeņu uzkrāšanas elementu kaskādes, ko veido lietusdārzi ar infiltrāciju vai drenāžu, bioieplakas, infiltrācijas ieplakas u.c. elementi, īpašu uzmanību pievēršot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Studentu darbus tālāk izvērtēs Rīgas pilsētas pašvaldības speciālisti iWater projekta vietējā konsultatīvajā darba grupā un tie kalpos par pamatu lietusūdens pārvaldības gala risinājuma izstrādei Torņakalna pilotvietā.
iWater projekta kopējais budžets ir EUR 2 351 259.93, Rīgas pilsētai paredzētais budžets – EUR 323 871.18, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85% no kopējām iWater projekta izmaksām jeb EUR 275 290.50.
iWater projekta ieviešana plānota no 2015.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.augustam.
Vairāk informācijas par projektu: Agnese Gūtmane, projekta „Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)” vadītāja , tālr.: 67105449, e-pasts: agnese.gutmane@riga.lv .
iwater

0 Patīk
2684 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts