Platforma veiksmīgu ideju realizācijai pilsētvidē – Mūkusalas teritorijas attīstībai

10. oktobrī, projekta Baltic Urban Lab ietvaros, Rīgā, Pilsētas attīstības departamenta aicināti, viesojās projekta partneri no Zviedrijas, Somijas un Igaunijas – Norčepingas, Tallinas pašvaldības, UBS (Union of the Baltic Cities Sustainable Cities Comission) , Turku universitātes un Nordregio pētniecības institūta, lai iepazītos ar Rīgas pilsētas projekta ieviešanas progresu un dalītos ar savu pieredzi Mūkusalas koncepcijas un vīzijas izstrādes procesā.

Projekta “Baltic Urban Lab” vispārējais mērķis ir pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā, tādejādi palīdzot pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidot tās ilgtspējīgā teritorijā ar kvalitatīvu dzīves un darba vidi.

Vizītes laikā partneri iepazinās ar aktualitātēm Mūkusalas teritorijā, iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju rezultātiem kā arī arhitekta Jāņa Lejnieka pavadībā devās ekskursijā pa Mūkusalas degradēto teritoriju. Pēc iepazīšanās ar Mūkusalas pilsētvidi notika partneru viedokļu apmaiņa, kur apaļā galda diskusijās tika pārrunātas Mūkusalas degradētās teritorijas aktualitātes pilsētvides kontekstā, nākotnes attīstības tendences un iespējamie attīstības virzieni. Pasākuma ietvaros Baltic Urban Lab projekta partneri prezentēja savu pieredzi arhitektūras un pilsētplānošanas konkursu organizācijās un to rezultātu ieviešanu praksē. Tāpat Baltic Urban Lab partneri iepazīstināja ar dažādām metodēm sabiedrības (iedzīvotāju un attīstītāju) iesaistē.
Šī ir unikāla iespēja Rīgas pilsētai iegūt Skandināvijas valstu pieredzi pilsētplānošanas praksē, izmantojot līdz šim maz piemērotu metodi teritorijas attīstības priekšlikumu izstrādē – iesaistot vadošo Latvijas augstskolu (Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas) studentus un mācībspēkus studentu konkursa organizācijā par labākās Mūkusalas pilotteritorijas vīzijas izstrādi.

Projekta “Baltic Urban Lab” pilotteritorija ir Mūkusalas degradētā teritorija, kuru ierobežo Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš, tā ir daļa no Torņakalna apkaimes un atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.

1 Patīk
1669 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts