Paziņojums par teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu lokālplānojuma apstiprināšanu

PAZIŅOJUMS par teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu lokālplānojuma apstiprināšanu

21.11.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1766 “Par teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 21.11.2018. saistošie noteikumi Nr.59 “Teritorijas starp Ķiburgas ielu un Lazdu ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv .

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums Nr.1766

Saistošie noteikumi Nr.59

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte

Inženierkomunikāciju shēma

Transporta kustības shēma

Paskaidrojuma_raksts

Pārskats_atzinumi

Protokols

0 Patīk
391 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts