Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 14.12.2010. lēmumu Nr.2331 (prot.Nr.47, 38.§) “Par teritorijas pie Jaunciema gatves un Brīvības gatves krustojuma detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts 3 nedēļas: no 04.01.2011. līdz 25.01.2011.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli šajā laikā būs izstādīti un apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, Garkalnes novada Domē, Brīvības gatvē 455, www.garkalne.lv, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Informatīva planšete ar detālplānojuma 1.redakcijas risinājumiem būs izstādīta Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiābibliotēkā Brīvības ielā 430a un pie plānojamās teritorijas.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam var iepazīties www.rdpad.lv/rpap.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 18.01.2011. plkst. 18.00 Rīgā, Brīvības gatvē 455, Mazajā zālē (Garkalnes novada Kultūras namā).

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 25.01.2011. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, juridiskajām personām – nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas numurs, tālruņa numurs.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA arhitektu studija “L’Escala”, Baznīcas ielā 15a-6, Rīgā, LV 1010, kontaktpersona Ilze Jansone 29122326, ilzejansone@inbox.lv.

Atsauksmju anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmatošanas un apbūves noteikumi
Pārskats par detālplānojuma izstrādi
Esošā situācija
6.maršruta tramvaja sliežu ceļu izbūves (līdz Berģiem) kopplāns
Rīgas domes lēmums par DP 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Rīgas domes lēmums par DP robežas un darba uzdevuma precizēšanu
Darba uzdevums
Rīgas domes lēmums par DP izstrādes uzsākšanu
Detālplānojuma teritorijas robeža
Rīgas attīstības plāns 2006. -2018.gadam ar grozījumiem

0 Patīk
1336 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts