Publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojums teritorijai Dreiliņos, Ulborkas ielā 38 un tai piegulošai teritorijai, pamatojoties uz Rīgas domes 29.04.2014. lēmumu Nr.1008 „Par teritorijas, kas ietver zemesgabalus Ulbrokas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922322, Nr.01000922438), lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, tālrunis 67217043. Lokālplānojuma pasūtītāji: SIA „DUL Investments”, SIA „Pamati XXI” Ulbrokas iela 38, Rīgā, tālrunis 29446693.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts četras nedēļas – no 12.05.2014. līdz 09.06.2014. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 26.maijā, plkst.17.00, Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Lokālplānojuma materiāli līdz 09.06.2014. apskatāmi:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • Rīgas domes ēkā, Rātslaukumā 1;
  • Lokālplānojuma teritorijā;
  • internetā – www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, www.apkaimes.lv un www.grupa93.lv.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, Amatu ielā 4, 5. stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 09.06.2014. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Rīgas domes lēmums
Paskaidrojuma raksts
Planšete
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Kartogrāfiskais materiāls
Izpētes
Līdzdalības anekta

0 Patīk
1451 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts