Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Juglas ielā 11

PAZIŅOJUMS par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Juglas ielā 11

2019.gada 27.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.2124 “Par zemesgabala Juglas ielā 11 lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.72 “Zemesgabala Juglas ielā 11 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums Nr.2124

Saistošie noteikumi Nr.72

Pielikumi

0 Patīk
441 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts