Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 4

PAZIŅOJUMS par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 4

2019.gada 27.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.2123 “Par zemesgabala Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 4 lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.71 “Zemesgabala Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 4 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums Nr.2123

Saistošie noteikumi Nr.71

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Ielas šķērsprofils

Paskaidrojuma raksts

Pārskats par atzinumiem

0 Patīk
349 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts