Par IVN nepiemērošanu ierosinātajai darbībai Ceraukstes ielā 48, 50, 29, Rīgā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0002 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru biedrības “Latvijas Paralimpiskā komiteja” ierosinātajai darbībai – Latvijas Paralimpiskā sporta centra būvniecībai Ceraukstes ielā 48 (kadastra apzīmējums 0100 073 2106), Ceraukstes ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 073 0018) un Ceraukstes ielā 29 (kadastra apzīmējums 0100 073 2105), kā arī nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem  0100 073 0063, 0100 073 0002, 0100 073 0171, 0100 073 0090, 0100 073 0121, 0100 119 0363, 0100 119 2029, 0100 119 2141, 0100 119 2142, 0100 119 2143, 0100 119 2144, 0100 119 2145, 0100 119 2146, 0100 119 2147, 0100 1192 148, 0100 119 2149, 0100 119 2150, 0100 119 2151, 0100 119 04020 un 100 119 2152, Rīgā.

Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/)

Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI20SI0002

0 Patīk
253 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts