Par ietekmes uz vidi novērtējumu ierosinātajai darbībai Rīgā, Krustpils ielā 72

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „VAREL” ierosinātajai darbībai – metāllūžņu apsaimniekošanas vietas izveidei Rīgā, nekustamā īpašuma Krustpils ielā 72 (kadastra numurs 0100 126 2114) teritorijā.

Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrās daļas prasībām gadījumos, kad paredzētajām darbībām pēc sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma veikšanas netiek piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, attiecīgā Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde lemj par tehnisko noteikumu izsniegšanas iespējamību. Tehniskajos noteikumos izvirzāmas vides aizsardzības prasības.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.132

Lēmums

0 Patīk
2043 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts