Latvijas Dabas fonds aicina uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Latvijas Dabas fonds aicina uz dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm. Rīgā sanāksmes plānotas:

  • 4. oktobrī plkst. 17.00 Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c un
  • 10. oktorbī plkst. 17.00 YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes ielā 15/17.

Uz sanāksmēm aicināti visi interesenti!

Plāna izstrādes mērķis ir, saskaņojot dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošināt teritorijas vērtību saglabāšanu. Tas tiek izstrādāts 12 gadu periodam.

Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18. septembra var iepazīties Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 49/53, 5. stāvā Juridisko konsultāciju nodaļā un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 4. stāvā 415. kabinetā, kā arī Latvijas Dabas fonda interneta vietnē www.ldf.lv.

Aicinām iepazīties ar dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu, sniegt priekšlikumus un paust viedokli par turpmāko teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu gan klātienē, sanāksmju laikā, gan rakstiski! Rakstiskos priekšlikumus lūdzam iesniegt plāna izstrādātājiem – Latvijas Dabas fondam (Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010, tālr. 67830999, ldf@ldf.lv) līdz 2019. gada 15. oktobrim.

Dabas parks “Piejūra” atrodas Rīgas pilsētas, Carnikavas novada un Saulkrastu novada teritorijā, tā kopējā platība ir 4315 ha. Dabas parks dibināts 1962.gadā retu piejūras biotopu aizsardzībai. 2002.gadā dabas parks iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000, lai saglabātu  piejūras apstākļiem raksturīgās kāpu, mežu, pļavu un ūdeņu dzīvotnes un ar tām saistītās augu un dzīvnieku sugas.

Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE programmas projekta LIFE15 NAT/LV/000900 “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (NATURA 2000 vieta)” ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

1 Patīk
543 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts