Kopā ar iedzīvotājiem apsekota Imantas apkaime, nākamā tikšanās Buļļupes apkaimēs

Jau ziņots, ka kopš šā gada 15.maija Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti un citu Rīgas domes struktūrvienību pārstāvji kopā ar iedzīvotājiem apseko vairākas Rīgas apkaimes, lai iepazītu teritoriju specifiku, uzklausītu dažādu sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un, respektējot esošās vērtības, rastu sabalansētus risinājumus teritoriju attīstībai.

Tikšanās laikā ar Imantas iedzīvotājiem tika apsekoti seši objekti – Kurzemes prospekts, Bebru un Kooperatīva ielas apkārtne, Kooperatīva un Progresa ielas stūris, Vecumnieku un Imantas ielas krustojums, Anniņmuižas parks, Imantas 4 un Imantas 5 pagalmu teritorijas.

„Apkaimju gids” ietvaros Imantā tika izdiskutēti jautājumi par ceļu satiksmes dalībnieku interešu līdzsvarošanu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Tika pārrunāti funkcionālā zonējumā noteikšanas nosacījumi atbilstoši esošajai un plānotajai teritorijas izmantošanai. Kopā ar iedzīvotājiem tika meklēti Anniņmuižas parka teritorijas labiekārtošanas risinājumi, kā arī jaunu potenciālo rekreācijas zonu izveides vietas Imantas apkaimē. Tikšanas laikā uzmanība tika pievērsta daudzstāvu dzīvojamās apbūves pagalmu funkcionālajam piepildījumam un citiem jautājumiem. Iedzīvotāju sniegtie priekšlikumi aptver plašu jautājumu loku, sākot ar aktīvās atpūtas iespēju paplašināšanu, publiskās ārtelpas labiekārtojuma uzlabošanu, transportlīdzekļu novietošanu un citus jautājumus.

Nākošā tikšanās ar iedzīvotājiem jeb „Apkaimju gids” norisināsies 29.maijā Buļļupes apkaimēs, kur galvenais diskusiju objekts būs Piejūras dabas parka saglabāšana un attīstība, potenciāli labiekārtojamās krastmalas (arī Rīgas Brīvostas teritorijā), kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība, mazdārziņi. Pirmā tikšanās vieta ar Rītabuļļu iedzīvotājiem plkst.9:15 Dzelmes un Rojas ielu krustojumā. Tālāk pašvaldības speciālisti dosies pie Vakarbuļļu iedzīvotājiem un pēc tam kopā ar iedzīvotājiem apsekos Buļļupes mazdārziņu teritorijas. Plkst.13:00 paredzēts apmeklēt Daugavgrīvas cietoksni un tikties ar Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotājiem (tikšanās pie pelēkiem metāla vārtiem). Pēc tam paredzēts kopīgs gājiens pa potenciāli labiekārtojamo krastmalu, sākot no Kapteiņu ielas. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties!

Buļļupe maršruts

Pieteikšanās un papildus informācija par pasākumu „Apkaimju gids”, zvanot pa tālruni +371 67105818, 29397453 vai rakstot uz e-pastu: solvita.kalvite@riga.lv

Savukārt 5.jūnijā teritoriju apsekošana notiks Vecdaugavas, Mangaļsalas un Vecāķu apkaimēs, 12.jūnijā – Vecmīlgrāvja un Kundziņsalas apkaimēs, bet 19.jūnijā Šampētera, Pleskodāles un Beberbeķu apkaimēs.

Apkaimes izvēlētas pēc to problemātikas specifikas, atlasot tēmas, par kurām paredzēts diskutēt – uzņēmējdarbības teritoriju turpmākā attīstība, ūdensmalu pieejamība, to labiekārtojums un atpūtas iespējas, kultūrvēsturiskais mantojums un tā saglabāšana, publisko ārtelpu attīstība, kā arī dzīvojamās teritorijas kvalitāte un infrastruktūras nodrošinājums.

„Apkaimju gids” ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem, kura mērķis ir sniegt iespēju rīdziniekiem līdzdarboties jaunā teritorijas plānojuma izstrādes procesā, pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem veicot kopīgu teritoriju apsekošanu. Uz vietas iepazīstot teritoriju specifiku, uzklausot dažādu sabiedrības grupu intereses par to turpmāko attīstību un respektējot esošās vērtības, rast sabalansētu risinājumu par potenciālu teritoriju attīstību.

Līdz šim izrādītā rīdzinieku aktivitāte liecina par to, ka ir svarīgi iesaistīt iedzīvotājus jau sākotnējā plānošanas procesā, jo tas veicina ne tikai kvalitatīvāku plānošanas dokumentu izstrādi, bet arī iedzīvotāju kopības un piederības sajūtu savai apkaimei. Pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju redzējums, tādēļ aicinām ikvienu piedalīties kopīgā pilsētas attīstības plānu veidošanā, sniedzot arī rakstiskus priekšlikumus jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei līdz šī gada 1.jūlijam, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, Rīgā.

0 Patīk
2979 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts