Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas […]

Lasīt vairāk

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju izstrādes teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai […]

Lasīt vairāk

Līdz 17.martam – turpinās projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātā Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai projekta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana. Ar plūdu riska pārvaldības plāna projektu un tā ietekmes uz vidi novērtējumu var iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Bolderājas bibliotēkā, Juglas bibliotēkā, Sarkandaugavas bibliotēkā, kā arī interneta […]

Lasīt vairāk

Sākot ar šodienu, 7. februāri, tiek uzsākta projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātā Plūdu riska pārvaldības plāna projekta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana. Apspriešanas ilgs līdz 2012.gada 17. martam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 17.februārī plkst. 17:00 Rātsnamā (Rātslaukums 1, 508.telpa), 20. februārī plkst. 18:00 Bolderājas bibliotēkā, 21. februārī plkst. 18:00 Juglas […]

Lasīt vairāk

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir uzsākts darbs pie izmaksu – ieguvumu analīzes pretplūdu risinājumiem, kas tika izstrādāti, balstoties uz galvaspilsētai draudošo plūdu izpētes rezultātiem. Izmaksu – ieguvumu analīze ir nepieciešama, lai izvērtētu pretplūdu pasākumus, aplēstu to būvniecības izmaksas, salīdzinātu alternatīvas un noteiktu pretplūdu pasākumu ekonomisko lietderību un atdevi, kā arī noteiktu, kuri no tiem […]

Lasīt vairāk

Šodien, 16.jūnijā, projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros tika prezentēti applūšanas riska pētījuma gala rezultāti un izstrādātās rekomendācijas pilsētas teritorijas aizsardzībai no plūdiem Būtiskākais plūdu riska faktors Rīgas pilsētai, īpaši klimata pārmaiņu kontekstā, irvētru radītie jūras ūdens uzplūdi (vējuzplūdi), kā arī straujas, ilgstošas lietusgāzes, savukārt sniega kušanas plūdu riski ir mazāk aktuāli, jo atbilstoši prognozēm nākotnē […]

Lasīt vairāk

  Preses konference notiks 16.jūnijā plkst. 10:30, Rātsnama Kamīnzālē (1. stāvā). Tās laikā tiks apskatītas projekta “Rīga pret plūdiem”aktualitātes, pētījuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” rezultāti un būtiskākie secinājumi, turpmākās projekta aktivitātes. Preses konferencē piedalīsies: Juris Radzevičs, Rīgas pilsētas izpilddirektors; Uldis […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ieviešanas vienība sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru organizē Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu. Labākā darba autoram ir iespējas iegūt naudas balvu 200 latu apmērā. Konkursā var piedalīties jebkurš Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klases skolēns, kurš […]

Lasīt vairāk

Tuvākajos 100 gados Rīgā iespējami plūdi, kas varētu pārsniegt 2,6 metru atzīmi virs normālā ūdens līmeņa un applūdināt ievērojamas pilsētas teritorijas, radot būtisku apdraudējumu sociālajai infrastruktūrai, kultūrvēsturiskajiem un saimnieciskās darbības objektiem, kā arī nodarot ievērojamus ekonomiskos zaudējumus. Pie šāda secinājuma ir nonākusi zinātnieku komanda, kas projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” ietvaros strādā pie plūdu draudu izpētes […]

Lasīt vairāk

Projekta „RĪGA PRET PLŪDIEM” ietvaros tiek apzināti labas prakses piemēri cīņā ar plūdu draudiem tādās Eiropas pilsētās kā Antverpene (Beļģijā), Hāga (Nīderlandē) un Hamburga (Vācijā). Antverpenes pilsēta plūdu gadījumā piedāvā pazemināt kopējo ūdens līmeni pilsētas upē, atstājot neapbūvētas teritorijas upes krastos un ļaujot tām regulāri applūst. Hāgas pilsēta izlēmusi, ka ar ūdeni nav vērts cīnīties […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts