Iedzīvotāju viedoklis tiek gaidīts par trim projektiem: par Ziemeļu transporta koridora 2.posmu, par būvniecības ieceri „Rīgas brīvostas savienojums ar Via Baltica”, kā arī par detālplānojuma 1.redakciju teritorijai starp Rūpniecības, Pētersalas un Katrīnas ielu. Līdz 2010. gada 27. janvārim notiek ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Ziemeļu transporta koridora 2. posmam – no Daugavgrīvas ielas līdz […]

Lasīt vairāk

Līdz 2010. gada 27. janvārim notiek ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Ziemeļu transporta koridora 2. posmam – no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei. Iedzīvotāju vērtējumam tiek piedāvāti trīs Ziemeļu transporta koridora 2. posma alternatīvie risinājumi. Sabiedriskās apspriešanas laikā paredzētas divas diskusijas ar speciālistiem – 8. janvārī ar arhitektiem un inženieriem un 15.janvārī – […]

Lasīt vairāk

Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 08.12.2009. lēmumu Nr.634 „Par teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīgā, tālrunis 67217043. Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 18.12.2009. līdz 15.01.2010. Detālplānojuma 1.redakcija līdz […]

Lasīt vairāk

Šā gada 17.decembrī ir pabeigts un Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) darba ziņojums automaģistrāles būvniecībai no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei (Vairoga iela) – Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posmam. Sabiedriskajai apspriešanai tiek nodots ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums, ko sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, un kas […]

Lasīt vairāk

Līdz šī gada 21.decembrim Pilsētas attīstības departaments aicina iedzīvotājus piedalīties speciāli izveidotajā aptaujā par Administratīvā centra Torņakalna teritorijas turpmāko attīstību. Aptauja pieejama Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros, kā arī mājas lapā www.rdpad.lv . Savukārt līdz 30.decembrim tiek gaidīts iedzīvotāju viedoklis par būvniecības ieceri „Rīgas brīvostas savienojums ar Via […]

Lasīt vairāk

Vakar, š.g. 10.decembrī, Rīgas pilsētas būvvaldes padomes sēdē izskatīja piecus attīstības priekšlikumus, četrus pieteikumus nekustamā īpašuma veidošanai, detālplānojuma redakciju, divus būvprojektus un lēma par citiem jautājumiem. Rīgas pilsētas būvvaldes padome atbalstījusi ieceri un nolēmusi izsniegt plānošanas un arhitektūras uzdevumu ēkas rekonstrukcijai Kurzemes prospektā 1a, kur paredzēts izvietot Rimi hipermārketu, biroja ēkas ar noliktavu jaunbūvei Lašu […]

Lasīt vairāk

Šī gada 9.decembrī plkst.17:00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē notiks tikšanās ar iedzīvotājiem par Torņakalna attīstību. Tiks apspriesti jautājumi saistībā ar Administratīvā centra Torņakalnā detālplānojumu un būvniecības ieceri „Rīgas brīvostas savienojums ar Via Baltica dienvidu ievadu Rīgā”. Sanāksmi būs iespēja vērot arī tiešraidē portālā www.riga.lv. Administratīvā centra Torņakalnā detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 21.12.2009. apskatāmi: […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Stratēģijas uzraudzības sistēmas ietvaros ir sagatavojis pārskatu „2008.gada pārskats par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025.gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012.gadam ieviešanu” un 2009.gada 17.novembrī to apstiprināja Rīgas dome. Šis ir jau otrais šāda veida pārskats. Iepriekšējais bija par 2006. un 2007.gadu. Ar pārskatu iepazīties un to lejupielādēt var mājas […]

Lasīt vairāk

Vērtējot Ziemeļu koridora projekta nozīmīgumu, būtiski ir ne tikai, cik izmaksātu šī projekta īstenošana, bet arī tas, kādus zaudējumus Rīgai un Latvijai kopumā radītu atteikšanās no tā īstenošanas – gan satiksmes attīstības un drošības jautājumos, gan arī vairākos ekonomiskajos rādītājos, tai skaitā zaudēto ieguvumu un potenciāli neizveidoto darbavietu skaita ziņā. Potenciālo zaudējumu pašreizējā vērtība tiek […]

Lasīt vairāk

2009. gada 26. novembrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā notika tikšanās ar uzņēmējiem, kuri ir ieinteresēti piedalīties starptautiskajā nekustamo īpašumu izstādē „MIPIM 2010”, kā arī sadarboties Rīgas pilsētas reprezentācijas sagatavošanā. Tikšanās laikā tika pārrunāti organizatoriskie jautājumi, kas saistīti ar gatavošanos izstādei. Uzņēmēju pārstāvi pauda atbalstu Rīgas pilsētas dalībai nekustamo īpašumu gadatirgū MIPIM 2010. Tikšanās piedalījās […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts