2013.gada 24.aprīlī Rīgā notika pirmais lokālais forums projekta „Fire Risk Prevention and Improvement of the Fire Extinction System” ietvaros (turpmāk tekstā – Projekts). Projekta ieviešanas laikā ir plānots organizēt vēl 8 lokālos forumus ar mērķi aktualizēt ugunsdrošības jautājumus vēsturiskajā centrā, dalīties ar citu partneru pieredzi un nodrošinātu zināšanu pārnesi reģionālā līmenī līdz speciālistiem.

Lokālais forums tika organizēts Rīgā esošajā Ugunsdzēsības muzejā. Lokālajā forumā piedalījās 30 cilvēki, kuri pārstāvēja gan pašvaldības iestādes, gan arhitektu birojus, gan ugunsdrošības jomu un māju pārvaldniekus.

Foruma pirmajā daļā Projekta vadītājs Armands Rabovičs sniedza informāciju par Projektu, tā mērķiem, uzdevumiem un aktivitātēm, īpašu uzmanību pievēršot lokālo forumu uzstādījumam – esošo problēmu identificēšanā un labās prakses pārņemšanā.

Otrajā foruma daļā Projekta teritoriālais asistents Jānis Lejnieks klātesošos iepazīstināja ar Rīgas vēsturiskā centra teritoriju tās arhitektūru un vēsturi, īpašu uzmanību pievēršot koka apbūvei un ar to saistītai problemātikai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vecākais inspektors, Projekta eksperts Aleksandrs Babra savā prezentācijā informēja par apkopoto statistiku attiecībā uz ugunsnelaimēm vēsturiskajā centrā (līdz šim šāda informācija netika apkopota), prognozējamām ugunsgrēku izcelšanās vietām, Latvijas normatīvo aktu regulējumu, Rīgas vēsturiskā centra infrastruktūru un arhitektūru, tai pretstatot pieejamo ugunsdzēsības tehniku. Katrs no speciālistiem savā prezentācijā sniedza informāciju par līdz šim apkopoto informāciju no Projektā notikušajām studiju vizītēm.

Lokālā foruma noslēdzošajā, trešajā daļā, prezentāciju sniedza arhitekts Artūrs Lapiņš, informējot par veiktajiem restaurācijas darbiem Rīgas Domā, kam pamatakmens likts 1211.gada 25.jūlijā. Arhitekts stāstīja par restaurācijas darbu gaitu, kā arī veiktajām ugunsdrošības aktivitātēm. Prezentācijas noslēgumā foruma dalībniekiem diskutēja par dzirdēto – klātesošie izteica savu redzējumu par problēmām, kas skar ugunsdrošības jautājumus, kā arī dalījās ar priekšlikumiem labās prakses rokasgrāmatai un rīcības plānam. Diskusijas rezultātā klātesošie vienojās par turpmāko rīcību šādos aspektos:

  • visiem foruma dalībniekiem tiks nosūtīta saite kurā būs iespējams papildināt esošo informāciju ar problēmjautājumiem un iespējamiem to risinājumiem;
  • visi foruma dalībnieki izteica vēlmi piedalīties nākamajā lokālajā forumā, kas plānots 2013.gada jūnijā.

Papildus informācijai:
Armands Rabovičs
Tālrunis: 67105565
E-pasts: armands.rabovics@riga.lv

0 Patīk
1405 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts