Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme

Atgādinām, ka šodien, 24.maijā plkst.17.00 Rātsnama Sēžu zālē notiks Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme.

Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija publiskajai apspriešanai nodota  pamatojoties uz Rīgas domes 25.04.2018. lēmumu Nr.1101 “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 10.maija līdz 7.jūnijam.

Izstrādātāji:

SIA “Metrum”, Ģertrūdes ielā 47-3, Rīgā, LV-1011, kontaktpersona Māra Kalvāne, tālrunis 67860302.

Pasūtītājs:

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 67105443.

Ar lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas materiāliem līdz 07.06.2018. var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11508;
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453.

Viedokli un priekšlikumus līdz 07.06.2018. var izteikt arī elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11508.

Rakstiski priekšlikumi līdz 07.06.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

 

 

0 Patīk
728 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts